Nya Testamentet på nordkarelska har publicerats

Det nordkarelska Nya Testamentet invigdes i Vuokkiniemi-byns samlingslokal i ryska Karelen 2011-07-30. Presentationen organiserades av Karelska republikens nationella politiska och religiösa kommitté tillsammans med IFBs Helsingforsavdelning och den lokala ledningen för Vuokkiniemi-byn. Intresset var stort och många var samlade trots att säsongen för bärplockning just hade inletts. Vid denna årstid är det en viktig del …

Nya Testamentet på nordkarelska har publicerats Läs mer »

Presentation av gagauziska Barnbibeln

Den högtidliga presentationen av IFBs Barnbibel på gagauziska hölls nyligen på universitetet i staden Komrat som är gagauzernas huvudstad. Gagauzien är en autonom provins i Moldavien. Gagauzerna är ett kristet turkist folk som är 250.000 till antalet. År 2006 fick de sitt första Nya Testamente genom IFB och därmed avstannade bibelöversättningsarbetet. Därför är det desto …

Presentation av gagauziska Barnbibeln Läs mer »

Barnbibel på komi

Barnbibel på komi trycktes i december 2010 och man började dela ut den till skolor, bibliotek och olika församlingar i januari. Publiceringen av Barnbibeln har väckt intresse även i media i Komi-republiken eftersom det är den första Barnbibel som publicerats på komi. Planer finns att göra en inspelning av boken för skolor, daghem och söndagsskolor.

En internationell konferens om det udmurtiska folkets ursprung, språk, kultur och religion

Sista veckan i november firades Michail Atamanov, översättaren av Bibeln till udmurtiska, i staden Izjevsk, udmurternas huvudstad som ligger 110 mil öster om Moskva. Eftersom han bland annat är författare och innehar doktorsgrad i språk var det ”Udmurtiska statliga Universitet” och andra institutioner som honom till ära organiserade en internationell konferens om det udmurtiska folkets …

En internationell konferens om det udmurtiska folkets ursprung, språk, kultur och religion Läs mer »

Akademins diplom till IFBs grundare

Vid den Ryska Vetenskapsakademins presidiums möte den 25 maj överlämnades diplomet ”utländsk medlem av den Ryska Vetenskapsakademin” till Borislav Arapović, grundaren av Institutet för Bibelöversättning. Valet till akademin skedde redan för 11 år sedan (1999) men av olika skäl dröjde överlämnandet av diplomet.