Din personliga integritet är viktig för oss

Den 25 maj 2018 börjar EUs dataskyddsförordning GDPR att gälla. För att du ska känna dig trygg med hur vi på IFB behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vi sparar en del av dina personuppgifter när du prenumererar på IFB Nyheter eller beställer material från oss, när du ger en gåva eller när du ansöker om medlemskap.

De personuppgifter som vi behandlar är information om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du ger en gåva sparar vi information om transaktionen. Kontonummer sparas inte. Uppgifterna sparas så länge prenumerationen eller medlemskapet varar. Vi arkiverar vissa uppgifter i gåvostatistik och annan dokumentation. Vi delar inte uppgifterna med någon annan och vi ser till att dina uppgifter är skyddade.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som IFB behandlar om dig. Du har också rätt att få uppgifter rättade eller raderade. Kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller bli borttagen.