s-000_facebook_67x15

Testamentsgåva


150129_testamentsgavor_mini_199x283

Vi är tacksamma att flera under de senaste åren valt att testamen­tera till Institutet för Bibelöversättning.

Att testamentera till Institutet för Bibelöversättning är ett generöst och tryggt sätt att föra vidare Din livsgärning. Du blir på detta sätt delaktig i vårt arbete med att sprida Bibeln på olika språk.

Vi har flera års erfarenhet, långsiktighet och goda relationer. Vi ga­ranterar att Din vilja blir verklighet på bästa sätt.

Klicka här och få råd om testamenten.

Om Institutet för Bibelöversättning

IFB är en ideell förening grundad 1973, vars främsta syfte är att översätta och publicera Bibeln för icke-slaviska folk i Ryssland och andra stater i OSS. Verksamhet kan även bedrivas på andra språk där det finns behov.

IFB är en internationell organisation vars personal kommer från alla kristna traditioner och samfund.

Ge en gåva

Bankgiro: 148-3189
SWISH: 123 671 9611

Kontakt

Kontakta oss
08-722 23 40
Box 20100
104 60 Stockholm