Bankgiro: 148-3189
Swishnr: 123 671 9611
Aktieutdelning

Privatpersoner kan skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål.

Testamentera

Att testamentera till IFB är ett generöst och tryggt sätt att föra Din livsgärning vidare.

150129_testamentsgavor_mini_199x283

Klicka här och få råd om testamenten.