Institutet för Bibelöversättning

har publicerat sedan 1973 Biblar, Nya Testamenten och bibeldelar på 75 språk:


Hel Bibel på 16 språk:

1978 Armeniska*
1981 Ryska ”Götze Bibeln” med stor bilaga* (omtr., flera utgåvor)
1984 Moldaviska (IFBs omskrivning till kyrillisk skrift)
1989-1990 Georgiska
1987-1990 Ryska, 3-bandiga Bibeln med kommentarer*
1992 Tadjikiska
2011 Tuvinska
2012 Tjetjeniska
2013 Udmurtiska
2016 Krimtatariska
2016 Tatariska
2016 Uzbekiska
2016 Turkmenska (latinsk skrift)
2022 Ossetiska
2022 Karakalpakiska
2023 Basjkiriska
2023 Komi-zyrjänska


Nya Testamentet på 28 språk:

1973 Tjuvasjiska*; nyövers. 2009
1982 Azerbajdjanska
1986 Ängsmariska; nyövers. 2007
1986 Ujguriska* (arabisk skrift)
1991 Adygeiska
1991 Kirgiziska
1993 Kabardinska
1994 Balkariska
1994 Turkmenska (kyrillisk skrift)
2000 Kurdiska – kurmandji
2002 Kalmykiska
2003 Altajiska
2003 Karelska – olonets
2004 Jakutiska
2006 Gagauziska (kyrillisk skrift)
2006 Gagauziska (latinsk skrift)
2006 Mordvin-erzjänska
2006 Vepsiska
2007 Kumykiska
2008 Avariska
2010 Chakasiska
2010 Tabassaranska
2010 Burjatiska
2011 Nordkarelska
2011 Nogajska
2014 Bergsmariska
2016 Moksjamordvinska
2018 Lezginska
2019 Komi-permjakiska


Bibeldelar på 33 språk:

1978 Karatjajska
1981 Abchaziska
(1982 Ujguriska)
1983 Kazakiska
1995 Enetsiska +
1996 Dolganska
1996 Lakiska
1996 Nordkarelska
1999 Besjtinska
2000 Chantiska
2000 Mansiska
2001 Evenska
2001 Jazguljamska +
2001 Rusjanska +
2001 Sjugniska +
2001 Vachiska +
2002 Darginska
2002 Digor – ossetiska
2002 Dunganska
2002 Evenkiska
2002 Itelmenska
2002 Liviska +
2002 Nanajska
2003 Tsakhuriska
2004 Nenetsiska
2004 Rutulska
2004 Sjoriska
2004 Tjuktjiska
2005 Agulska
2005 Balochiska
2005 Ingusjiska
2005 Korjakiska
2005 Nganasanska
2022 Kildin-samiska

Notera ovan:
+

Utdrag ur en bibelbok är markerade med +.
*
Alla är IFBs översättningar utom de som är markerade med *.
Här anges årtal endast för den första utgåvan. Omtryckningar anges inte.


Barnbibel på 51 språk

1983 Tadjikiska
1983 Litauiska
1983 Ryska
1986 Armeniska (öst)
1986 Azerbajdjanska
1986 Uzbekiska
1988 Estniska
1989 Moldaviska
1990 Ängsmariska
1990 Udmurtiska
1992 Lettiska
1992 Ukrainska
1992 Vitryska
1992 Rumänska
1993 Mordvin-erzjänska
1993 Ossetiska
1993 Spanska
1994 Kroatiska
1995 Jakutiska
1995 Olonets-karelska
1996 Balkariska
1996 Kirgiziska
1996 Turkmenska
1996 Vepsiska
1997 Serbiska
1998 Georgiska
1998 Kalmykiska
1999 Mordvin-moksjanska
2001 Kazakiska
2001 Tuvinska
2002 Altajiska
2003 Komi-permjakiska
2005 Burjatiska
2006 Tjuvasjiska
2008 Karakalpakiska
2008 Kabardinska
2009 Tatarska
2009 Lezginska
2009 Kinesiska
2009 Hebreiska
2010 Svenska
2010 Komi
2011 Gagauziska
2011 Evenkiska
2012 Persiska
2014 Tjetjenska
2015 Somaliska
2017 Romska-sinti
2017 Swahili
2020 Arabiska
2020 Amhariska

Tryckta upplagor sedan starten 1973:

Biblar och Nya Testamenten: över 2,5 miljoner
Bibeldelar: omkring 2 miljoner
Barnbiblar: omkring 9 miljoner
Barnbibeldelar: omkring 3,5 miljoner