Översättning

  IFB strävar efter att göra översättningar som är trogna mot grundtexten och som förmedlar Guds budskap på ett klart och naturligt sätt.

  Utgivning

  IFB publicerar utgåvor av god kvalitet som motsvarar bokens innehåll och läsarnas förväntningar.

  Samarbete:

  IFB arbetar tillsammans med andra organisationer i översättning, tryckning och distribution, med lokala kyrkor, kristna samarbetsorgan och vetenskapliga institutioner.

  Barnbiblar och andra projekt:

  Utöver bibeltryckning, producerar IFB även bibelböcker för barn, bibliska referenshandböcker och vetenskapliga verk med anknytning till språken i OSS.

  Finansiering

  IFB finansieras genom gåvor från privatpersoner, understödjande organisationer och till viss del genom intäkter från tryckning.

  IFBs verksamhet och räkenskaperna granskas av auktoriserad revisor.

  "...alla stammar och språk och länder och folk..." (Upp 5:9)

  Institutet för bibelöversättning
  Box 20100
  104 60 Stockholm

  Telefonnummer: 08 - 722 23 40
  Faxnummer: 08 - 722 23 45

  Bankgiro: 148-3189

  Du kan också nå oss genom att fylla i nedanstående formulär.

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  E-postadress (obligatorisk)

  Meddelande (obligatorisk)

   
  MARKERAT MED EN BOCK - Jag vill få IFBs gratis nyhetsbrev hemskickad