Nya Testamentet på kabardinska

(15 Augusti 2017)

Nya Testamentet på kabardinska trycktes strax före sommaren och i juli anlände böckerna till Kaukasus där språket talas. Det innehåller förutom Nya Testamentet även 1 Moseboken och Psaltaren. Det är första gången som Psaltaren publiceras på detta språk. Översättaren Levi Mårtensson lät meddela: ”Böckerna har kommit till Kaukasus och börjar delas ut. Jag vill tacka IFB som har gjort detta möjligt. Det är en kraftgärning.”

Kabardinerna bor i Kabardino-Balkarien i norra Kaukasien. Det ligger inte långt från Sotji vid Svarta havet där olympiska vinterspelen arrangerades 2014. I delrepubliken ligger även Europas högsta berg Elbrus (5642 m).
I Ryssland bor ca 480.000 kabardiner och i Turkiet ca 550.000. Det finns kabardiner även i Jordanien och andra länder. Språket tillhör kaukasiska språkfamiljen och är nära släkt med adygeiska. Ibland används namnet tjerkesser som ett samlingsnamn för adygeer och kabardiner. Tjerkesserna kristnades på 500-talet, under kejsare Justinianus tid. En del av kabardinerna islamiserades på 1500-talet. Idag finns fortfarande två till tre tusen kabardiner som är ortodoxt kristna.