#hashtags – ”tagga” bibelverser med ny standard

#hashtags

”tagga” bibelverser med ny standard

Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på Twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, osv. En hashtag skrivs med tecknet ”#” följt av ett nyckelord.

Det luriga med hashtags är att de måste vara exakta för att fungera. Om två personer skriver olika taggar så ser de inte varandras inlägg. Vad gäller samtalet om Bibeln i sociala medier så har det länge varit så att användare har försökt tagga bibelord för att kunna samtala om böcker, kapitel och verser men inte hittat varandra eftersom taggarna skrivits på olika sätt. Enighet har saknats.

Nu vill vi ändra på det för att samtalet om Bibeln och dess texter ska kunna få tydligare spridning och sökbarhet i sociala medier. Tillsammans föreslår vi därför att vi börjar använda en och samma standard för taggning när vi delar bibelord på svenska.

Det finns begränsningar för vilka tecken en hashtag kan innehålla. Till exempel får mellanslag och bindestreck inte användas. Taggarna skiljer inte mellan versaler och gemener, men det kan användas för att göra taggar lättare att läsa. Därför lanserar vi nu en standard som använder sig av bibelbok följt direkt av kapitelnummer. Vill man också ha en vers så skrivs den ”v” följt av versnummer. Vill man ange ett versintervall separeras siffrorna av understreck ”_”, till exempel #1mos1 eller #joh3v16_17. Hela listan hittar du på våra hemsidor.

Vem vet, inför påsk eller jul kanske högtidernas texter skulle kunna trenda på Twitter eller Instagram.

Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på Twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, osv. En hashtag skrivs med tecknet ”#” följt av ett nyckelord.

Exempel är #bibel, #inspiration, #bibelord, #bergspredikan, #denGylleneRegeln, #matt5v1, #matthew5verse1to2 osv.

Anders Göranzon, Bibelsällskapet

Brane Kalcevic, Institutet för Bibelöversättning 

Carina Öberg, WalkingBible

Christina Johansson, Goda nyheter

Mats-Jan Söderberg, Folk&Språk

Olof Brandt, Bibeln idag

Olof Edsinger, SEA

Tony Larsdal, Folkbibeln

Jonas Bergsten, Kärnbibeln

Gamla Testamentet

BokHashtag (sv)Hashtag (en)Exempel
Första Moseboken#1mos#gen, #genesis1mos1v1, gen1v1
Andra Moseboken#2mos#ex, #exodus#2mos3v14, #exodus3v14
Tredje Moseboken#3mos#lev
Fjärde Moseboken#4mos#num, #numbers
Femte Moseboken#5mos#deut
Josua#jos#josh
Domarboken#dom#judg
Rut#rut#ruth
Första Samuel#1sam#1sam
Andra Samuel#2sam#2sam
Första Kungaboken#1kung#1king
Andra Kungaboken#2kung#2king
Första Krönikeboken#1Krön#1chron
Andra Krönikeboken#2krön#2chron
Esra#esra#ezra
Nehemja”, ”Ester#neh#neh
Jobs bok#job#job
Psaltaren#ps#ps, #psalm
Ordspråksboken#ords#prov
Predikaren#pred#ecc, #eccles
Höga Visan#högav#song
Jesaja#jes#isa
Jeremia#jer#jer
Klagovisorna#klag#lam
Hesekiel#hes#ezek
Daniels bok#dan#dan
Hosea#hos#hos
Joel#joel#joel
Amos#amos#amos
Obadja#ob#obad
Jona#jona#jonah, #jon
Mika#mika#mic, #micah
Nahum#nah#nah
Habackuk#hab#hab
Sefanja#sef#zeph
Haggai#hagg#hag
Sakarja#sak#zech
Malaki#mal#mal

Nya Testamnentet

BokHashtag (sv)Hashtag (en)Exempel
Matteusevangeliet#matt#matt#matt5v16
Markusevangeliet#mark#mark
Lukasevangeliet#luk#luke
Johannesevangeliet#joh#john
Apostlagärningarna#apg#acts
Romarbrevet#rom#rom
Första Korintierbrevet#1kor#1cor
Andra Korintierbrevet#2kor#2cor
Galaterbrevet#gal#gal
Efesierbrevet#ef#eph
Filipperbrevet#fil#phil#fil1v6
Kolosserbrevet#kol#col
Första Thessalonikerbrevet#1thess#1thess
Andra Thessalonikerbrevet#2thess#2thess
Första Timoteusbrevet#1tim#1tim
Andra Timoteusbrevet#2tim#2tim
Titusbrevet#1tit#1tit
Filemonbrevet#filem#philem
Hebreerbrevet#heb#heb
Jakobsbrevet#jak#james
Första Petrusbrevet#1pet#1pet
Andra Petrusbrevet#2pet#2pet
Första Johannesbrevet#1joh#1joh
Andra Johannesbrevet#2joh#2joh
Tredje Johannesbrevet#3joh#3joh
Judasbrevet#jud#jude
Uppenbarelseboken#upp#rev#upp3v20, #rev3v20