Första bibeldelen på kildin-samiska

Kildin-samiska är en samisk dialekt som talas på Kola-halvön i Ryssland. Nu har vi tryckt den första bibelboken på denna dialekt. När man bläddrar i Matteusevangeliet hittar man vackra färgillustrationer, bönen Fader Vår och även Apostoliska trosbekännelsen. Det är viktigt för ett folk som inte har någon annan andlig litteratur på sitt språk.

I slutet av maj ägde presentationen rum på ett bibliotek i Lovozero på Kola-halvön. Gäster från Norge, Sverige och Finland närvarade via Zoom. Bland talarna återfanns bland annat de som har språket som modersmål och som arbetat med texten. Alla var mycket tacksamma och överens om att detta har en stor betydelse för samernas språkliga, kulturella och andliga framtid. De hoppas att översättningsarbetet ska fortsätta för att de ska få fler bibliska böcker, och kanske hela Bibeln, på sitt språk.