Nya Testamentet på komi-permjakiska invigt

Sista helgen i februari samlades gäster från Finland och Sverige i komi-permjakernas städer Kudymkar och Perm vid Uralbergens fot samt i byn Pesjnigort, för att tillsammans med komier fira och uppmärksamma utgivningen av den viktigaste boken på detta språk.

Det är det senaste Nya Testamentet som blivit översatt och tryckt av vårt Institut. För komi-permjakerna, det lilla finsk-ugriska folket, är det av utomordentlig betydelse. När Ljudmila Aleksejevna Nikitina, en av översättarna, höll tal inför publiken i komi-permjakernas etno-kulturcenter, sade hon: “Jag har drömt om den här dagen! Översättningen har tagit tjugofem år och jag har redan förlorat tron på att den här dagen skulle bli av!” Sedan läste hon ur Johannesevangeliet, de första fem verserna i kapitel ett: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud… Hon läste med tårar i ögonen – nu har Ordet kommit till komierna! Hon tackade Institutet och alla som hjälpt till på något sätt. Den andra översättaren, Raisa Konstantinovna Petrova, berättade att i ortodoxa kyrkan var liturgin och predikan på gammal kyrkoslaviska och hon förstod bara hälften. Men meningen var att Guds ord ska bli förstått av alla människor. Att översätta har gett henne meningen med livet. Nu vill hon inte sluta utan vill att även Psaltaren och Ordspråksboken ska översättas. Vitalij Leonidovitj Bajandin från det lokala kulturministeriet slog fast att komi folket med all säkerhet kommer att ge ett stort och positivt gensvar på denna bok: “Vi är tacksamma för varje bok på vårt språk, särskilt Bibeln!”

Hela festen började med folksång och folkdans med folkdräkter och efter alla tal och gratulationer kom människor ur publiken fram helt spontant och framförde sina hälsningar, dikter och sånger. “Vi har väntat länge!” var det flera som betonade. Två män sjöng “Fader Vår” på komi till ackompanjemang av dragspel. Två kvinnor ur publiken vädjade bland annat att barnen skulle få lära sig Bibeln i skolan. En annan kvinna sade: Nu har vi Nya Testamentet. Nu är det upp till oss att använda det och att lära våra barn både Bibeln och språket. Jag är mor till fyra barn. Eftersom jag är sångerska kommer jag att sjunga Bibeln för mina barn och barnbarn. Sedan sjöng hon en sång: “Jag önskar att vårt komiland skulle vakna upp och uppleva en andlig förnyelse”.

“Om vi bara kunde få hela Bibeln på vårt språk”, sade somliga när det var utdelning av böckerna. En del tog flera exemplar för att ge dem till andra. När man ser deras tacksamhet och entusiasm har man inte hjärta att krossa deras försiktiga förhoppningar. Men om vi hjälps åt kanske det blir möjligt? Vad säger ni?

Vår delegation som bestod av fem personer från Finland och Sverige blev överväldigad av komiernas tacksamhet och glädje. Det var tydligt att utgivningen av Nya Testamentet på deras språk har tänt en gnista av hopp hos dem. Vi vill tacka alla er som har bett och stött översättningen till komi-permjakiska. Ni ska veta att det har gjort skillnad och välsignat många människor.