Nya testamentet på Lezginska      

Institutet för Bibelöversättning har publicerat Nya Testamentet på lezginska, med godkännande av lingvistikinstitutet vid den Ryska vetenskapsakademin. Därmed är många års arbete av begåvade lezginska författare och poeter, teologer, språkforskare och andra, krönt med framgång.

Lezginerna i Ryssland, som utgör mer än 400 000, bor i sydöstra Dagestan. De talar guneidialekten, som blivit grunden för den aktuella översättningen. Det finns också cirka 350 000 lezginer som bor på andra sidan gränsen, i Azerbajdzjan. De talar en annan dialekt, men borde inte ha några problem att förstå Nya Testamentet eftersom översättningen anpassats och utrustats med fotnoter för att förklara dialektala skillnader.

De kristna förfäderna till det nutida lezginska folket hade sin egen översättning av Bibeln på agvanska (eller kaukasisk-albanska) som går tillbaka till 600 till 800-talet efter Kristus. Den nya NT-publikationen innehåller faksimile av existerande delar av denna gamla översättning.

Utmärkande för den nya översättningen är textavsnitt som stiliserats enligt den lezginska poetiska traditionen. Bland dem är Herrens bön (Mt 6: 9-13), Marias sång (Luk 1: 46-55), Sakarias sång (Luk 1: 68-79) och andra. Det kompletterande material som lagts i slutet av boken innehåller en ordlista med bibliska termer, tabeller över vikter och mått, en lista över textvarianter samt kartor över Mellanöstern på Jesu tid.

Tidigare publikationer på lezginska omfattar delar av Matteusevangeliet (1990); Markus (1996); Lukas och Apostlagärningarna (2004); «Illustrerade bibelberättelser», inklusive en ljud-CD (2009); Rut, Ester, Jona (2010); och de fyra evangelierna (2014). Nya Testamentets text (2018) är även tillgänglig online.

Arbetet fortsätter med översättningen av Gamla testamentet till lezginska.