Nya Testamentet på Moksjamordvinska tryckt

Nya Testamentet på moksjamordvinska trycktes i årsskiftet i 5000 exemplar. Det publicerades tillsammans med en CD
inspelning av Matteus- och Johannesevangeliet. Nu har böckerna anlänt till kyrkorna i området.

Nyligen besökte översättningsgranskaren Satu Cottrell med sin man Ian republiken Mordva. Hon berättar om deras resa:

”Hälsningar från Mordva där vi fick vara ca en månad. Vi bodde i byar där man talar moksjamordvinska. Där fick jag större förståelse hur folk förstår vissa termer i Gamla Testamentet. Nu har vi mer kunskap om hur vi ska översätta vissa termer så att människorna förstår dem.

Vi träffade även översättarna samt biskopen i den ortodoxa kyrkan. Båda mötena var väldigt bra. Vi fick klarhet i vissa principfrågor i Gamla Testamentet som är viktiga för det fortsatta arbetet. Biskopen berättade att de redan har börjat dela ut Nya Testamenten. Även de evangeliskt kristna har börjat dela ut dem.

I huset där vi bodde fick frun för första gången ta Nya Testamentet i sina händer. Hon öppnade boken och granskade noga sida efter sida. Sedan öppnade hon boken från slutet och började läsa högt: ”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok…” Hon kom inte längre för hennes ögon fylldes med tårar.

En dag satt den 92-åriga grannfrun med oss på soffan. Hon lyssnade på Johannesevangeliet som spelats in på CD. Hon konstaterade: ”Ryska förstår jag inte, men det här förstår jag! Flickan talar verkligen bra moksjamordvinska!”

Nu är det dags att få Nya Testamenten till folket! Därför vädjar jag till er att be att Gud öppnar vägar för dem som delar ut böckerna. Det är verkligen viktigt för att evangeliet ska kunna röra vid människornas hjärtan och de blir frälsta.”

Den officiella presentationen av Nya Testamentet kommer att äga rum senare i höst.

Mordvinerna är 844 500 till antalet. Idag bor bara omkring 30 % av dem i den mordvinska republiken, vars huvudstad heter Saransk. Resten är utspridda i Basjkortistan, Tatarstan, Tjuvasjien och andra delar av Ryssland och OSS.
De flesta erzjamordvinerna bor i östra delen av republiken medan moksjamordvinerna bor i den västra.
Två tredjedelar av mordvinerna talar erzjanska och en tredjedel moksja. Språken hör till den finsk-ugriska språkfamiljen och båda är skriftspråk. Mordvinerna är ortodoxt kristna. Många tvångsdöptes av ryska ortodoxa kyrkan under andra hälften av 1600-talet. Det finns också en del evangeliskt kristna, som tillhör ryska kyrkor. I huvudstaden Saransk finns en mordvinsk protestantisk kyrka.