17 000 Barnbiblar till fångarnas barn

Vi vill tacka våra gåvogivare som gjorde det möjligt att trycka drygt 17000 Barnbiblar till ”Ängelns Julgran”-projektet i årsskiftet. Varje år delar fängelsemissionen i St. Petersburg ut julklappar till barn vars föräldrar sitter i fängelse i olika delar av Ryssland.

Missionens ledare Jan Volkov rapporterar:
”Programmet ”Ängelns julgran” håller på att avslutas för den här gången. Under årets satsning lyckades vi nå en stor grupp barn vars mammor eller pappor befinner sig i fängelse. Volontärerna besökte barnen för att överlämna julklappar som innehåller bl.a. Barnbibeln från deras pappa eller mamma och förmedla budskapet att de inte har glömt barnet och att de älskar det. Detta budskap är mycket viktigt för varje barn eftersom barnet då känner förälderns delaktighet i sitt liv och att det inte är ensamt.

Återkoppling är en viktig del av ”Ängelns julgran”. Ofta får vi överlämna till föräldrarna deras barns handgjorda saker och teckningar. De blir alltid rörda. Vi tar även kort på barnen, med vårdnadshavarnas tillstånd, och ger till deras föräldrar. Internerna blir alltid mycket tacksamma och glada. Fotona påminner dem om deras barn och den lycka som barnet upplevde när det fick julklappen.

Låt oss be att Barnbibeln, Guds Ord, öppnar dörren till ett nytt liv med Gud.”