Tatarerna har fått Bibeln!

Strax innan påsk trycktes den första hela Bibeln på tatariska.

IFB:s bibelöversättning till tatariska har tagit mer än 23 år. Arbetet gjordes av specialister från IFB, SIL och UBS i samarbete med Vetenskapsakademin i Tatarstan.

Tatarerna är efter ryssarna den näst största folkgruppen i den Ryska Federationen. De är ett turkfolk – större än Danmarks, Norges eller Finlands befolkning. Endast en fjärdedel av tatarerna bor i Tatarstan, som är en delrepublik i den Ryska Federationen. Övriga är kringspridda i andra delar av federationen och i de forna sovjetiska delrepublikerna.

Tatarerna är sunnimuslimer. Omkring 300.000 hör till den ortodoxa kyrkan och betraktar sig själva som ett eget folk, härstammande från en turkisk stam som anammade kristendomen redan på 500-talet och betecknas med det etniska namnet krjasjeny, dvs. de kristnade.

Det första Nya Testamentet ämnat för tatarer trycktes 1820 av det Skotska missionssällskapet. Därefter kom Brittish and Foreign Bible Society år 1880 med en reviderad utgåva. Båda dessa utgåvor trycktes med arabisk skrift. Fr. o. m. mitten av 1800-talet började den Ryska ortodoxa kyrkan publicera enstaka bibelöversättningar på tatariska. De baserades på Kazandialekten – som även idag utgör grunden för det skrivna tatariska språket – och trycktes med kyrillisk skrift. Man lyckades trycka Predikaren, Psaltaren, de fyra evangelierna och Apostlagärningarna. Efter närmare 60 år utan någon bibeltryckning återupptog så IFB bibeltryckning på tatariska, först med en omtryckning av de fyra evangelierna, Apostlagärningarna och Psaltaren i ett band (1973) – och därefter började man arbetet på en ny, modern översättning av hela Bibeln till tatariska. År 2001 trycke IFB Nya Testamentet i 25000 ex.