Första Nya Testamentet på basjkiriska

Den officiella presentationen av Nya Testamentet på basjkiriska (Inzjil) ägde rum den 27 mars 2015 på Institutet för historia, språk och litteratur i Ufa, Basjkortostans huvudstad. Basjkiriska är ett turkiskt språk som talas av mer än en miljon människor i centrala Ryssland.

200 människor deltog i presentationen av NT. Det var en riktigt stor samling som ägde rum i Institutets konferenssal. Omkring 20 ortodoxa präster var närvarande. Även en representant för den basjkiriska regeringen och en representant för ministeriet för religiösa ärenden medverkade. Samtliga medlemmar av översättningsteamet var också med. Tre lokala TV-kanaler hade sändningar om presentationen och nyheten om det basjkiriska Nya Testamentet var på TV den kvällen.

Det är vår innerliga förhoppning att denna översättning av Nya Testamentet på basjkiriska ska ge många modersmålstalare möjlighet att upptäcka Inzjils rikedomar och att det samtidigt ska tjäna som en grund för en framtida dialog mellan religionerna i Basjkortostan.

Vi vill tacka alla trogna understödjare som i nästan två decennier har stött detta arbete.