Institutet för Bibelöversättning 40 år, 1973 – 2013

Lördagen den 20 och söndagen den 21 april firade vi vårt 40-års jubileum. Högtiden ägde rum i Botkyrka Pingstförsamling och S:ta Clara kyrka.

Sune Elofson talade om ”Guds levande ord till en döende värld” och Göran Skyttes tema var ”Förvandlingar/Bibeln i mitt liv”.

Efter lunchen var det dags för ”Fönster mot öster”, konsert med en sånggrupp från Komi i Ryssland och internationella gäster. Bland dem som framfört sina hälsningar var Anita Laakso, ledare för IFB i Finland som hade firat sitt 30-års jubileum bara en vecka innan. De andra talarna var…

Daniil Popov, en komi pastor, Galina Obrovets, representant från IFB i Ryssland, Waldemar Zorn från Licht im Osten i Tyskland, Nikolaj Zalutskij, en av biskoparna i Ryska Pingstunionen, pastor Viktor Dudnik från Ukraina, en hemlig medarbetare under Sovjettiden, Pjotr Lunitjkin från Ryska Baptistunionen, Lars Narin från Ljus i Öster, Heikki Jäntti från Avainmedia i Finland, Krister Andersson från Svenska bibelsällskapet, Gerard Willemsen från Gemensam Framtid.

Det hade även kommit hälsningar från före detta medarbetare, Nordisk Östmission, Ukrainska Baptistunionen, Armeniska Pingstunionen, Armeniska Oregistrerade Pingstunionen, Georgiska Bibelsällskapet, Ryska Kristna kyrkornas förbund, TBN kristen TV i Ryssland, Dansk Europa-mission, Stefanusalliansen i Norge (före detta Norsk Misjon i Øst respektive Misjon bak jernteppet).

s130530-2_40hanserikboris_280x157
Hans Erik Bylund, pastor i pingstförsamlingen i Botkyrka som så generöst hade öppnat sina dörrar för vårt jubileum, intervjuade grundaren Borislav Arapovic. Sedan överlämnades en bukett till hans fru Marianne Arapovic. Carl-Erik Sahlberg, tidigare styrelseledamot i Institutet, intervjuade bibelöversättaren Levi Mårtensson.

s130530-3_40tpingst_280x210
På söndag hölls en högtidlig gudstjänst i S:ta Clara kyrka där Carl-Erik Sahlberg predikade och bl a lyfte fram IFBs arbete. En mycket stor skara besökare samlades till gudstjänsten, upp till 600, alla kunde inte få plats i bänkarna.

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som hedrade oss med sin närvaro eller hälsningar och gåvor. Det var sannerligen en välsignad fest. Vi känner oss uppmuntrade att fortsätta vårt arbete. Det högtidliga firandet är avslutat men jubiléet fortsätter. Hela året 2013 räknas som jubileumsår.