Tuvinerna har fått hela Bibeln

Den 7 augusti var en stor dag både för IFB och för hela det tuvinska folket. Efter arton år av förbön, planering och arbete kunde den första hela Bibeln översatt till tuvinska högtidligt överlämnas till de tuvinska kristna och hela det tuvinska folket. Fram till början av 1990-talet fanns ingen del av Bibeln översatt till detta språk.

Invigningsceremonin varade i hela fyra timmar. Representanter från elva kyrkor framförde sina hälsningar och sång. Huvudöversättaren Nikolaj Kuular framhöll: ”Att översätta Bibeln är det största jag har gjort i mitt liv” och översättaren Eduard Mizhit sade i sitt tal: ”Idag är det en stor dag, framför allt för alla troende. Det är min önskan att ni skulle

stärka er tro och kunskap om Gud genom att läsa Guds ord.” Många berättade vad Bibeln betyder för dem. En av dem blev bekant med Bibeln för första gången genom Barnbibeln som IFB gav ut 2001 och nu är hennes liv förvandlat.
 
 
s110916-2_bild_227x303
Efter invigningen kom många fram och tackade. En man som hette Tolja sade: ”Tack för Bibeln. Jag kan dåligt ryska men nu kan jag läsa på mitt språk!” En kvinna som redan hade haft Bibeln i ett par veckor visade att hon hade läst den, många ställen var understrukna med olika färger.
s110916-3_bild_227x303
Tuva ligger i södra Sibirien, ”mitt i prick”. Tuva ligger nämligen i Asiens mitt, i staden Kyzyl finns t o m ett monument som markerar Asiens mittpunkt, precis intill den stora floden Jenisej som sedan rinner norrut genom hela Sibirien och mynnar i Norra ishavet.

Tuvinerna har mycket gemensamt med sina grannar mongolerna, men tuvinska språket tillhör den turkiska språkfamiljen.

Tuvinerna är traditionellt schamanister och buddhister. Buddhismen introducerades så sent som på 1700-talet. Idag finns det en blandning av de båda samt andra hedniska traditioner.