Nya Testamentet på nordkarelska har publicerats

Det nordkarelska Nya Testamentet invigdes i Vuokkiniemi-byns samlingslokal i ryska Karelen 2011-07-30. Presentationen organiserades av Karelska republikens nationella politiska och religiösa kommitté tillsammans med IFBs Helsingforsavdelning och den lokala ledningen för Vuokkiniemi-byn. Intresset var stort och många var samlade trots att säsongen för bärplockning just hade inletts. Vid denna årstid är det en viktig del av människornas försörjning.

 
 
 
 
 
 
 
s110815-2_bild_198x149
Fader Nikodim, kyrkoherde för den ortodoxa kyrkan i Kostamus välsignade Nya Testamentet.

s110815-3_bild_142x228
Elizaveta Haritonova representerade Karelska republikens administration. Hon betonade den kulturella vikten av Nya Testamentet. Hon föreslog att byns samlingslokal kunde vara ett ställe där folk samlas för att läsa Nya Testamentet tillsammans.

s110815-4_bild_198x149
Bibelöversättningsgruppen under ledning av exegetiska granskaren Sinikka Saari presenterade arbetet. Översättaren Raisa Remsujeva var sjuk och kunde inte närvara, men hon hade skickat en skriftlig hälsning. Hon konstaterade att Bibeln är viktig för alla folk och att Guds ord måste finnas även på karelska. Det har stort betydelse för kultur och språk. Hon utmanade alla att läsa det. Raisa själv kommer från byn Vuokkiniemi.

Representanter för understödjande organisationer – finska Bibelsällskapet och Avainmedia samt finska evangelisk-lutherska församlingar i Lempäälä och Pirkkala – deltog i presentationen.

På söndag 2011-07-31 ordnades i staden Kalevala (f.d. Uhtua) en tacksägelsegudstjänst både i den ortodoxa och i den lutherska kyrkan tillsammans med pingstvännerna.

Både i Vuokkiniemi och i Kalevala delades Nya Testamentet ut gratis till alla. I fortsättningen distribueras det genom församlingar och kulturcentra i Karelen. Nya Testamentet publicerades också som en ljudbok.

s110815-5_bild_198x265
”Jag blev kristen”

Anna Vlasova, som har varit med i översättningsgruppen och testat översatta texter, sammanfattade betydelsen av Nya Testamentet på modersmålet i tre ord: ”Jag blev kristen”. Ordet på modersmålet ledde henne till Jesus. Anna har haft bibelläsningsgrupper i sin hemby Pääjärvi och vill nu samla folk att lyssna på det inspelade Nya Testamentet.