Presentation av gagauziska Barnbibeln

Den högtidliga presentationen av IFBs Barnbibel på gagauziska hölls nyligen på universitetet i staden Komrat som är gagauzernas huvudstad. Gagauzien är en autonom provins i Moldavien. Gagauzerna är ett kristet turkist folk som är 250.000 till antalet.

År 2006 fick de sitt första Nya Testamente genom IFB och därmed avstannade bibelöversättningsarbetet. Därför är det desto mera betydelsefullt att Barnbibeln har blivit klar. Den innehåller Gamla Testamentet i förkortad form men inte återberättat utan översatt så nära grundtexten som möjligt. Nu kan såväl barn som vuxna läsa det.

Flera talare framhöll i sina tal betydelsen av en sådan bok och hur viktig den är för det gagauziska folket.

Under presentationen läste man stycken ur boken och en studentkör sjöng gagauziska sånger. Baptistpastor Vladimir Kusursuz, som på bilden ses tillsammans med översättaren Peter Afanasjevitj och språkgranskaren Ivana Dmitrievna, berättar att det är andra tider nu. När han var liten och gick på dagis fick barnen tillsägelse att inte prata sitt modersmål gagauziska ens hemma, utan ryska. Idag är det inte så och därför är det så bra att denna bok finns tillgänglig. Det finns inte mycket litteratur på gagauziska överhuvudtaget, och ännu mindre för barn.

Hela upplagan, som är tryckt i två versioner, en med kyrillisk och en med latinsk skrift, har delats ut till olika samfund för distribution. Till och med den gagauziska ”Folksamlingen” har velat få 500 exemplar för distribution till bibliotek, skolor och daghem.

Tack till er alla som har understött och bett för detta projekt. Fortsätt att be, man funderar nu på att översätta Psaltaren också.