Akademins diplom till IFBs grundare

Vid den Ryska Vetenskapsakademins presidiums möte den 25 maj överlämnades diplomet ”utländsk medlem av den Ryska Vetenskapsakademin” till Borislav Arapović, grundaren av Institutet för Bibelöversättning. Valet till akademin skedde redan för 11 år sedan (1999) men av olika skäl dröjde överlämnandet av diplomet.

Det är nu 20 år sedan Institutet för Bibelöversättning och Sovjetunionens Vetenskapsakademi undertecknade en femårig överenskommelse om samarbete när det gäller bibelöversättning i Sovjetunionen. Mer exakt var det den 14 juni 1990. Det var en helomvändning jämfört med tidigare när Akademin var ett språkrör för den officiella ateistiska ideologin. Akademin ordnade välvilligt kontakter med olika språkvetenskapliga institut i landet, ställde till förfogande sina lokaler för vårt kontor och skötte en del praktiska ärenden. Numera heter den Ryska Vetenskapsakademin och samarbetet fortsätter.

s110302-2_chelishev_280x187
Den man som har störst förtjänst för detta heter Jevgenij Petrovitj Tjelysjev. För 20 år sedan var han ledare för Akademins avdelning för litteratur och språk. När han undertecknade avtalet öppnade han dörren på vid gavel för översättningen av Bibeln, samtidigt som han utsatte sig själv och sin avdelning för stora risker. Det var ju trots allt fortfarande Sovjet­unionen. Senare såg han till, genom sin personliga kontakt med dåvarande Patriarken Aleksij II, att Institutet fick lokaler på fd Andrejevskij-klostret, nära Akademin. Det är också hans förtjänst att Borislav Arapović blev invald som utländsk medlem av den Ryska Vetenskapsakademin.

På frågan vilka som varit de största händelserna i hans liv (han är 89 år) nämnde Tjelysjev segerparaden på Röda torget för 65 år sedan och samarbetet med Institutet.
s110302-3_akademin_280x187

Institutet för Bibelöversättning
Box 20100
104 60 Stockholm
Tel. 08-722 23 40
Fax 08-722 23 45
Bankgiro 148-3189

För mer info kontakta oss!