Lördagen den 20 och söndagen den 21 april firade vi vårt 40-års jubileum. Högtiden ägde rum i Botkyrka Pingstförsamling och S:ta Clara kyrka.

Sune Elofson talade om ”Guds levande ord till en döende värld” och Göran Skyttes tema var ”Förvandlingar/Bibeln i mitt liv”.

Efter lunchen var det dags för ”Fönster mot öster”, konsert med en sånggrupp från Komi i Ryssland och internationella gäster. Bland dem som framfört sina hälsningar var Anita Laakso, ledare för IFB i Finland som hade firat sitt 30-års jubileum bara en vecka innan. De andra talarna var…