Institutet för Bibelöversättning 40 år, 1973 – 2013

Lördagen den 20 och söndagen den 21 april firade vi vårt 40-års jubileum. Högtiden ägde rum i Botkyrka Pingstförsamling och S:ta Clara kyrka. Sune Elofson talade om ”Guds levande ord till en döende värld” och Göran Skyttes tema var ”Förvandlingar/Bibeln i mitt liv”. Efter lunchen var det dags för ”Fönster mot öster”, konsert med en …

Institutet för Bibelöversättning 40 år, 1973 – 2013 Läs mer »