Den 7 augusti var en stor dag både för IFB och för hela det tuvinska folket. Efter arton år av förbön, planering och arbete kunde den första hela Bibeln översatt till tuvinska högtidligt överlämnas till de tuvinska kristna och hela det tuvinska folket. Fram till början av 1990-talet fanns ingen del av Bibeln översatt till detta språk.

Invigningsceremonin varade i hela fyra timmar. Representanter från elva kyrkor framförde sina hälsningar och sång. Huvudöversättaren Nikolaj Kuular framhöll: ”Att översätta Bibeln är det största jag har gjort i mitt liv” och översättaren Eduard Mizhit sade i sitt tal: ”Idag är det en stor dag, framför allt för alla troende. Det är min önskan att ni skulle