Den högtidliga presentationen av IFBs Barnbibel på gagauziska hölls nyligen på universitetet i staden Komrat som är gagauzernas huvudstad. Gagauzien är en autonom provins i Moldavien. Gagauzerna är ett kristet turkist folk som är 250.000 till antalet.

År 2006 fick de sitt första Nya Testamente genom IFB och därmed avstannade bibelöversättningsarbetet. Därför är det desto mera betydelsefullt att Barnbibeln har blivit klar. Den innehåller Gamla Testamentet i förkortad form men inte återberättat utan översatt så nära grundtexten som möjligt. Nu kan såväl barn som vuxna läsa det.