Presentation av gagauziska Barnbibeln

Den högtidliga presentationen av IFBs Barnbibel på gagauziska hölls nyligen på universitetet i staden Komrat som är gagauzernas huvudstad. Gagauzien är en autonom provins i Moldavien. Gagauzerna är ett kristet turkist folk som är 250.000 till antalet. År 2006 fick de sitt första Nya Testamente genom IFB och därmed avstannade bibelöversättningsarbetet. Därför är det desto …

Presentation av gagauziska Barnbibeln Läs mer »