Akademins diplom till IFBs grundare

Vid den Ryska Vetenskapsakademins presidiums möte den 25 maj överlämnades diplomet ”utländsk medlem av den Ryska Vetenskapsakademin” till Borislav Arapović, grundaren av Institutet för Bibelöversättning. Valet till akademin skedde redan för 11 år sedan (1999) men av olika skäl dröjde överlämnandet av diplomet.