s-000_facebook_67x15
 
Hel Bibel på 12 språk        
 
Nya Testamentet på 31 språk
 
Bibeldelar på 32 språk     
 
Barnbibel på 51 språk      

                    BIBELN TILL FOLKEN I OSS

"...alla stammar och språk och länder och folk..." (Upp 5:9)

s-190116_swish_805x505-1

Carl-Erik Sahlberg om IFB

Nya Testamentet på komi-permjakiska invigt


(April 2020)

Sista helgen i februari samlades gäster från Finland och Sverige i komi-permjakernas städer Kudymkar och Perm vid Uralbergens fot samt i byn Pesjnigort, för att tillsammans med komier fira och uppmärksamma utgivningen av den viktigaste boken på detta språk.

Läs mer

Nya testamentet på Lezginska(December 2018)

Institutet för Bibelöversättning har publicerat Nya Testamentet på lezginska, med godkännande av lingvistikinstitutet vid den Ryska vetenskapsakademin. Därmed är många års arbete av begåvade lezginska författare och poeter, teologer, språkforskare och andra,

Läs mer

Nya Testamentet på Moksjamordvinska tryckt


(Augusti 2017)

Nya Testamentet på moksjamordvinska trycktes i årsskiftet i 5000 exemplar. Det publicerades tillsammans med en CD inspelning av Matteus- och Johannesevangeliet. Nu har böckerna anlänt till kyrkorna i området.

Läs mer

Nya Testamentet på kabardinska(Augusti 2017)

Nya Testamentet på kabardinska trycktes strax före sommaren och i juli anlände böckerna till Kaukasus där språket talas. Det innehåller förutom Nya Testamentet även 1 Moseboken och Psaltaren. Det är första gången som Psaltaren publiceras på detta språk.

Läs mer

Bibeln

I Ryssland, Centralasien, Kaukasien och andra delar av det forna Sovjetunionen

s-200120-2_karta_1200x999

Om Institutet för Bibelöversättning

IFB är en ideell förening grundad 1973, vars främsta syfte är att översätta och publicera Bibeln för icke-slaviska folk i Ryssland och andra stater i OSS. Verksamhet kan även bedrivas på andra språk där det finns behov.

IFB är en internationell organisation vars personal kommer från alla kristna traditioner och samfund.

Ge en gåva

Bankgiro: 148-3189
SWISH: 123 671 9611

Kontakt

Kontakta oss
08-722 23 40
Box 20100
104 60 Stockholm