Presentation av gagauziska Barnbibeln

Den högtidliga presentationen av IFBs Barnbibel på gagauziska hölls nyligen på universitetet i staden Komrat som är gagauzernas huvudstad. Gagauzien är en autonom provins i Moldavien. Gagauzerna är ett kristet turkist folk som är 250.000 till antalet.

År 2006 fick de sitt första Nya Testamente genom IFB och därmed avstannade bibelöversättningsarbetet. Därför är det desto mera betydelsefullt att Barnbibeln har blivit klar. Den innehåller Gamla Testamentet i förkortad form men inte återberättat utan översatt så nära grundtexten som möjligt. Nu kan såväl barn som vuxna läsa det.

Läs mer

Barnbibel på komi

Barnbibel på komi trycktes i december 2010 och man började dela ut den till skolor, bibliotek och olika församlingar i januari. Publiceringen av Barnbibeln har väckt intresse även i media i Komi-republiken eftersom det är den första Barnbibel som publicerats på komi. Planer finns att göra en inspelning av boken för skolor, daghem och söndagsskolor.

En internationell konferens om det udmurtiska folkets ursprung, språk, kultur och religion

Sista veckan i november firades Michail Atamanov, översättaren av Bibeln till udmurtiska, i staden Izjevsk, udmurternas huvudstad som ligger 110 mil öster om Moskva. Eftersom han bland annat är författare och innehar doktorsgrad i språk var det ”Udmurtiska statliga Universitet” och andra institutioner som honom till ära organiserade en internationell konferens om det udmurtiska folkets ursprung, språk, kultur och religion.

Läs mer

Akademins diplom till IFBs grundare

Vid den Ryska Vetenskapsakademins presidiums möte den 25 maj överlämnades diplomet ”utländsk medlem av den Ryska Vetenskapsakademin” till Borislav Arapović, grundaren av Institutet för Bibelöversättning. Valet till akademin skedde redan för 11 år sedan (1999) men av olika skäl dröjde överlämnandet av diplomet.

Läs mer