Testamentsgåva


150129_testamentsgavor_mini_199x283

Vi är tacksamma att flera under de senaste åren valt att testamen­tera till Institutet för Bibelöversättning.

Att testamentera till Institutet för Bibelöversättning är ett generöst och tryggt sätt att föra vidare Din livsgärning. Du blir på detta sätt delaktig i vårt arbete med att sprida Bibeln på olika språk.

Vi har flera års erfarenhet, långsiktighet och goda relationer. Vi ga­ranterar att Din vilja blir verklighet på bästa sätt.

Klicka här och få råd om testamenten.