Om IFB

Översättning
IFB strävar efter att göra översättningar som är trogna mot grundtexten och som förmedlar Guds budskap på ett klart och naturligt sätt.

Utgivning
IFB publicerar utgåvor av god kvalitet som motsvarar bokens innehåll och läsarnas förväntningar.

Samarbete
IFB arbetar tillsammans med andra organisationer i översättning, tryckning och distribution, med lokala kyrkor, kristna samarbetsorgan och vetenskapliga institutioner.

Barnbiblar och andra projekt
Utöver bibeltryckning, producerar IFB även bibelböcker för barn, bibliska referenshandböcker och vetenskapliga verk med anknytning till språken i OSS.

Finansiering
IFB finansieras genom gåvor från privatpersoner, understödjande organisationer och till viss del genom intäkter från tryckning.

IFBs verksamhet och räkenskaperna granskas av auktoriserad revisor.

”…alla stammar och språk och länder och folk…” (Upp 5:9)

Institutet för Bibelöversättning
Box 20100
104 60 Stockholm
Tel: 08-722 23 40
Fax: 08-722 23 45

Bankgiro 148-3189