• DRIVHJULET PÅ PLATS

  Hjälp oss att sätta dit det.

  Det finns fortfarande många språk som saknar Bibeln.

  Med din hjälp kan vi översätta den. Sedan 1973 har vi översatt hela Bibeln, Nya Testamentet eller delar av Bibeln till 75 språk och vi måste fortsätta.

  Ge en gåva – BG 148-3189.

 • Hel Bibel på 10 språk:

  Armeniska, Georgiska, Krimtatariska, Moldaviska, Ryska, Tadjikiska, Tatariska Tjetjenska, Tuvinska, Udmurtiska

 • Nya Testamentet på 30 språk:

  Adygeiska, Altajiska, Avariska, Azerbajdjanska, Balkariska, Basjkiriska, Bergsmariska, Burjatiska, Chakasiska, Gagauziska, Jakutiska, Kabardinska, Kalmykiska, Karakalpakiska, Karelska – olonets, Kirgiziska, Komi-zyrjänska, Kumykiska, Kurdiska – kurmandji, Mordvin-erzjänska, Nogajska, Nordkarelska, Ossetiska, Tabassaranska, Tjuvasjiska, Turkmenska, Ujguriska, Uzbekiska, Vepsiska, Ängsmariska

 • Bibeldelar på 35 språk:

  Abchaziska, Agulska, Balochiska, Besjtinska, Chantiska, Darginska, Digor-ossetiska, Dolganska, Dunganska, Enetsiska, Evenkiska, Evenska, Ingusjiska, Itelmenska, Jazguljamska, Karatjajska, Kazakiska, Komi-permjakiska, Korjakiska, Lakiska, Lezginska, Liviska, Mansiska, Mordvin-moksjanska, Nanajska, Nenetsiska, Nganasanska, Nordkarelska, Rusjanska, Rutulska, Tjuktjiska, Tsakhuriska, Sjoriska, Sjugniska, Vachiska

 • Barnbibel på 47 språk:

  Altajiska, Armeniska, Azerbajdjanska, Balkariska, Burjatiska, Estniska, Evenkiska, Gagauziska, Georgiska, Hebreiska, Jakutiska, Kabardinska, Kalmykiska, Karakalpakiska, Kazakiska, Kinesiska, Kirgiziska, Komi-permjakiska, Komi-zyrjänska, Kroatiska, Lettiska, Lezginska, Litauiska, Mordvin-erzjänska, Mordvin-moksjanska, Moldaviska, Olonets-karelska, Ossetiska, Persiska, Rumänska, Ryska, Serbiska, Somaliska, Spanska, Svenska, Tadjikiska, Tatarska, Tjetjenska, Tjuvasjiska, Turkmenska, Tuvinska, Udmurtiska, Ukrainska, Uzbekiska, Vepsiska, Vitryska, Ängsmariska

Aktuellt Ukraina

Med tanke på händelserna på Krimhalvön i Ukraina vill vi uppmana till förbön för bibelöversättning till krimtatarska. Krimtatarerna är den äldsta folkgruppen på Krimhalvön och ett folk med en tragisk historia: År 1944 deporterade Stalin alla krimtatarer. Först i början av 1990-talet fick de återvända. Målet är att hela Bibeln på krimtatarska blir klar inom ett till två år.

Institutet för Bibelöversättning är en ideell förening grundad 1973, vars främsta syfte är att översätta och publicera Bibeln för icke-slaviska folk i Ryssland och andra stater i OSS. Verksamhet kan även bedrivas på andra språk där det finns behov.

 

IFB är en internationell organisation vars personal kommer från alla kristna traditioner och samfund.

 

usa_30x16

finlandsflagga_30x18

Udmurtisk Folkdans

Udmurtisk Folkmusik

You are here: